Advokatfirman ADLEX  
  

Telefon: 08 - 215 150  

Tony Jonsson, född 1965.

Multitalang i form av tekniskt kompetent jurist från Lunds universitet med mångårig erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik.
Förmåga
att med bibehållen noggrannhet och i rätt tid tillgodose kundbehov av kvalitetssäkrad juridisk information, biträde och rådgivning. Erfarenhet att som advokat hantera skiftande legala marknader och situationer, allt med bibehållen fokus på affärsmässiga möjligheter och en avvägd riskhantering. Intresse av att agera i projekt, med klientens behov i centrum.

UTBILDNING

Juristexamen Lunds Universitet, LL.M. 2000.
Advokatexamen, ledamot Sveriges Advokatsamfund 2016.
Diploma in law, University of Oklahoma Law School, 1995 - 1996. Fellow at Carl Albert Centre USA ,1995 - 1996.
Ingenjör Maskinteknik, Sven Erikson-skolan Borås, 1987.

ARBETSERFARENHET

Advokat och innehavare, Advokatfirman Adlex AB 2021 - pågående. Jurist och advokat vid flera advokatbyråer 2001-2004, 2015 - 2021.
Egen verksamhet med juristbyrå 2012-2015.
Bolagsjurist, head of compliance vid försäkringsbolag 2010-2012.
Bolagsjurist vid inkassoföretag 2009-2010.
Jurist och föredragande vid Trafikskadenämnden 2007- 2008.
Jurist vid Hyresgästföreningen 2005 - 2007.
Jurist inom Regulatory Affairs vid Saab Automobile AB 1999 - 2001.

Språk: svenska och engelska på affärsnivå. Grundläggande tyska.


KARRIÄR

Advokatbyrån välkomnar ansökningar via e-post för tjänst som biträdande jurist respektive uppsatspraktikant/trainee. För arbete som biträdande jurist förutsätts svensk juristexamen med goda betyg jämte 2-3 års juridisk arbetserfarenhet. Notariemeritering eller fiskaltjänst anses meriterande liksom relevanta utlandsstudier. Skicka ej några originalhandlingar. Som trainee bör du ha avlagt termin 6 eller mer samt tenterat kurserna i process- och straffrätt med gott resultat.