Advokatfirman ADLEX  
  

Telefon: 08 - 215 150  

Kontakta oss vid behov av juridisk rådgivning och biträde

Stark representation, tillgänglighet och flexibilitet.

Vi erbjuder en advokatbyrå med full bredd av tjänster för privatpersoner och företag. Vi arbetar med ett brett spektra av juridiska frågor och tvistlösning.


En modern advokatbyrå med erfarenhet.


Avtal

Vi har lång erfarenhet av att biträda företag inom och utom Sverige vid granskning och upprättande av kommersiella avtal.


Rådgivning

Ibland kan det personliga mötet vara avgörande för att lösa ett problem. Vi finns tillgängliga när klienterna behöver oss.


Ombud i domstol

Vi åtar oss att representera klienter vid tvister i domstol och vid skiljeförfarande i hela Sverige.


Utredningar

Juridik kan uppfattas som komplicerat. Vi hjälper klienter att fatta rätt beslut, i rätt tid, och med fokus på affärsnyttan.

Välkomna att kontakta advokatbyrån genom formuläret nedan. Om du vill att vi återkommer till dig behöver du lämna namn och telefonnummer, eller en giltig e-postadress, så vi kan nå dig.
Genom att du använder formuläret anses du samtycka till att vi behandlar och överför dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter). Detta i syfte att advokatbyrån skall kunna besvara din förfrågan. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare utan att du samtycker till det.

Kontakt med advokatfirman ADLEX

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter

Besök sker efter tidsbokning.

Advokatfirman ADLEX AB
Postadress: Slätbaksvägen 24 3tr, 120 51 ÅRSTA
Besöksadress: Gullmarsvägen 112, Årsta 

Du reser till oss kollektivt med tunnelbana grön linje till T Gullmarsplan, alternativt med pendeltåg till stationen Årstaberg. Ta sedan buss nr 160/164 till hållplats Skagersvägen. Sedan är det 200 m promenad från hpl längs med Gullmarsvägen till vårt kontor vilket är beläget på bottenplan med en skylt väl synlig vid entrén. Om du kör bil är det avgiftsbelagd parkering längs med gatan.

Telefon: 08 - 215 150  

kontakt@adlex.se Vi finns fysiskt belägna med kontor på Gullmarsvägen 112 i Stockholm men åtar oss uppdrag över hela landet. Fri inledande kontakt sker per telefon eller via e-post. Vi debiterar inte något arvode före det en klient har lämnat advokatbyrån ett uppdrag. Vi undersöker vid ett uppdrag om du kan få kostnaden för vårt arbete finansierat genom en rättsskyddsförsäkring, eller om förutsättning för rättshjälp föreligger. Vårt begärda arvode skall alltid vara skäligt.

En förutsättning för att advokatbyrån skall kunna anta ett uppdrag är att klienten lämnar samtycke till att nödvändiga personuppgifter får registreras och hanteras, exempelvis för att kunna kontrollera eventuella intressekonflikter. Om du i egenskap av klient önskar ett registerutdrag, eller ytterligare information om vilka personuppgifter avseende klienter som hanteras inom ramen för advokatverksamheten, kan du kontakta personuppgiftsansvarig för advokatfirman som är Tony Jonsson. Vi lämnar inte ut uppgifter till någon utomstående förutom när det sker med klientens lämnade samtycke, eller när det sker enligt tvingande lagstiftning, dvs Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En konsument som anlitat en advokatbyrå har under vissa förutsättningar rätt att få arvodestvister prövade genom advokatsamfundets alternativa tvistlösningsnämnd.

Mer information kring denna prövningsmöjlighet vid arvodestvister finner du på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.

Advokatfirman ADLEX AB (559327-7139). Styrelsens säte är Stockholm.
Registrerad för F-skatt och mervärdesskatt.

Bankgiro för arvoden: 5704-8340.
Bankgiro för klientmedel: 5806-5905.

ADLEX är ett registrerat och skyddat varumärke nr 616482. Samtliga rättigheter tillhör innehavaren av varumärket. Intrång beivras.